0850 304 25 25

info@senpolatsigorta.com.tr

Telefon Numaranız
TC Kimlik Numaranız

Nakliyat

ÜRÜN KAPSAMI

Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer
bir yere taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları
sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlamaktadır.
Nakliyat sigortasında, sigortalının kasti hareketlerinden meydana gelen zararlar, olağan akma, fire,
aşınma veya yıpranmadan kaynaklanan hasarlar, malların kendi kusuru veya ambalaj yetersizliğinden kaynaklanan
hasarlar karşılanmamaktadır.