0850 304 25 25

info@senpolatsigorta.com.tr

Telefon Numaranız
TC Kimlik Numaranız

Sağlık Sigortası

ÜRÜN KAPSAMI

Beklenmedik bir kaza veya hastalık sonucu oluşacak
sağlık giderlerinizin yanısıra sağlığınız için ihtiyaç duyacağınız
her türlü tanı ve tedavi işlemlerini,en seçkin sağlık kurumlarında
en modern yöntemlerle ve mali kaygı duymadan karşılanması için hazırlanmış kişiye özel
sigortalardır. Sağlık giderleriniz, genel ve özel şartlar dahilinde ve poliçede belirtilen limitler
doğrultusunda karşılanır.