0850 304 25 25

info@senpolatsigorta.com.tr

Telefon Numaranız
TC Kimlik Numaranız

Mesleki Sorumluluk

ÜRÜN KAPSAMI

Bu sigorta mesleklerini icra eden kişilerin bu meslekleri icra
etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri
sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle
ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.