0850 304 25 25

info@senpolatsigorta.com.tr

Telefon Numaranız
TC Kimlik Numaranız

Kasko

ÜRÜN KAPSAMI

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen
ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz
kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerin
den, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin Çarpma,
Çarpışma, Devrilme, Düşme, Yuvarlanma, Yanma, Terör, Halk Hareketleri, Hırsızlık risklerinin
gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.