0850 304 25 25

info@senpolatsigorta.com.tr

Telefon Numaranız
TC Kimlik Numaranız

Trafik Sigortası

ÜRÜN KAPSAMI

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın
işletilmesi sırasında,bir kimsenin ölümüne veya sakat
kalmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş
olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki
sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.
Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın
sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur. Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.
Bu sigorta işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.